Panšped

DOO PANŠPED Novi Sad osnovan je 1990. godine i već 30 godina uspešno posluje na regionalnom, balkanskom i evropskom tržištu. Pašped je logistički servis provajder koji pored transportnih usluga i špediterskih poslova iz domena carinskog zastupanja, svojim klijentima obezbeđuje usluge skladištenja, manipulacije, distribucije i osiguranja robe u međunarodnom transportu, i time pruža integrisanu logističku podršku. 

Od 1996. godine kompanija PANŠPED je redovan član Međunarodne asocijacije špeditera - FIATA, što pored prestižnog statusa, kompaniji omogućava da istavlja špediterske potvrde kao garanciju prihvata i otpreme robe: FCR, FCT i FBL, koje su validne u međunarodnom poslovanju. Prisustvo godišnjim kongresima i FIATA konferencijama omogućava Panšpedu da bude u toku sa svetskim kretanjima u oblasti špedicije i logistike. Od 2007. godine, usaglašavanjem poslovanja sa međunarodnim standardom ISO 9001:2000, koji je sertifikovan od strane renomirane kompanija SGS, uveden je sistem menadžmenta kvaliteta, a 2010, 2013. i 2016 godine urađena je resertifikacija, te je poslovanje kompanije usaglašeno sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008. Početkom 2019. godine urađena je nova resertifikacija i sve je usaglašeno sa zahtevima standarda ISO 9001: 2015. 

Usluge

U saradnji sa velikim brojem pouzdanih prevoznika iz Srbije i regiona kompanija Panšped obezbeđuje svojim klijentima sve tipove vozila za usluge transporta robe, za potrebe uvoza/izvoza za sve zemlje Evrope.

AGROSERVIS

Poreklom iz plodne ravnice, nasleđenu tradiciju i naše iskustvo u oblasti špedicije spojili smo u jedan servis namenjen svim učesnicima iz oblasti poljoprivredne proizvodnje.

OPŠIRNIJE

DOO "PANŠPED"
Vojvode Šupljikca 40, 21000 Novi Sad,
P.O. box 241, Srbija

tel: +381 21 489 69 00
fax: +381 21 489 69 03
e-mail: info@pansped.rs
web: www.pansped.rs